Havaalanı Transferi

Bala Havaalanı Transfer Kanadoğlu, YSK ile Nüfus ve Havaalanı Transfer Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün iptal edilmesi halinde YSK’nın denetimi ve yönetimi altında, referandumda kullanılan seçmen kütüklerinin güncelleştirilerek, süresinde, güvenli, dürüst bir seçimin yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Bala Havaalanı Transfer
Bala Havaalanı Transfer

Kanadoğlu, yazdığı “Anayasa’ya aykırılık önlenebilir” havaalanı transfer başlıklı makalesinde Adrese Dayalı Kayıt Sistemi sonrasında ortaya çıkan ve karışıklık yaratan 6 milyon seçmen artışının nasıl engelleneceğine ışık tuttu. Kanadoğlu, “Oy kullanma, kişiye sıkı sıkıya bağlı haktır. Bizzat kullanılır. Bala Havaalanı Transfer Seçmen kütüklerinin oluşturulması da aynı niteliktedir. Posta yoluyla seçmen kütüğü oluşturulamaz” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve havaalanı transfer Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında T.C Vatandaşlarının kimlik bilgilerinin yanında adres bilgilerinin de çevrim-içi (on-line) kullanımı için 5 Eylül 2008 tarihinde Protokol imzalandığını hatırlatan Bala Havaalanı Transfer Kanadoğlu, bu protokolün iptalinin istenebileceğini ve böylece eski sisteme dönülerek referandumda kabul edilen seçmen listelerinin güncellenebileceğine dikkat çekti

Bala Havalimanı

Adrese Dayalı Kayıt Sistemi’nin yarattığı sorunları aşmak için Bala Havaalanı Transfer Kanadoğlu’nun görüşleri şöyle:
“Anayasa’nın 79’ncu maddesi uyarınca seçimler, yargı organlarının havaalanı transfer genel yönetim ve denetimi altında yapılır. TBMM tarafından 13.3.2008 tarihinde kabul edilen ve 22.3.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5749 sayılı Yasa ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Yasa’nın 28 nci, 33 ncu, 35 nci ve 36 ncı maddelerinde yapılan değişiklikle, seçmen kütüklerinin AKS sistemi ile oluşturulmasına olanak sağlanmış ve tüm siyasi partilerin dayanışmasıyla sonuç alınmıştır. Seçmen kütüklerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenmesi zorunluluğu ortadan kaldırılmış ve seçmen kütüklerinin yürütmeye bağlı kurumlarca hazırlanması sağlanarak, YSK’nun görevi sadece ilan ile sınırlandırılmıştır. Bu bağlamda YSK’nun görev ve yetkileri yürütme organına devredilmiştir. Gerçekte 298 sayılı Yasa’da yapılan değişiklikler Anayasa’nın 2 nci, 11 nci, 67 nci ve 79 ncu maddelerine kesin olarak aykırıdır.

Siyasi partiler yapılan değişikliğin, yapılacak seçimleri tartışmalı ve Bala Havaalanı Transfer giderek şaibeli hale getireceğinin ayırdına varamadıkları için başvurusu süresi geçirilmiş ve Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açabilme olanağı kalmamıştır. Ancak; Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında T.C Vatandaşlarının kimlik bilgilerinin yanında adres bilgilerinin de çevrim-içi (on-line) kullanımı için 05/09/2008 tarihinde Protokol imzalanmıştır. 2575 sayılı Danıştay Yasası’nın 24/c maddesi uyarınca, Bakanlıkların düzenleyici işlemlerine karşı açılacak iptal davalarına havaalanı transfer Danıştay ilk derece olarak bakmakla görevlidir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı kapsamında yer almaktadır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün işlemi, ‘Bakanlık işlemi’ niteliğindedir.

Protokol niteliğiyle yapılan işlem de, düzenleyici işlem niteliğindedir, Bala Havaalanı Transfer ülke genelini kapsamaktadır. Danıştay’ın emsal uygulamaları da bu doğrultudadır. İmzalanan protokolün bir tarafı YSK olsa bile, diğer tarafında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü vardır. Bu Genel Müdürlüğün işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Anayasa’nın 79 ncu maddesinde YSK kararlarına karşı ‘başka bir mercie başvurulamaz’ hükmü mevcut olup, benzer bir hüküm Anayasa’nın 159 ncu maddesinde ise HSYK kararlarına karşı ‘yargı mercilerine başvurulamaz’ şeklinde almaktadır. Benzer bir olayda Adalet Bakanı’nın HSYK’ya yaptığı teklif başvurusu, havaalanı transfer HSYK kararlarına karşı yargı yolu kapalı olmasına rağmen, Bakanca tesis edilen bu işlem Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Aynı durum, bu protokol için de geçerlidir.

Protokol iki taraflı işlem olup, anılan Genel Müdürlük yönünden idari yargı denetimine açıktır. Genel Müdürlüğün işlemi, kamu hizmeti niteliği ve kamu yararı boyutuyla idari yargı bala havaalanı transfer denetimi kapsamındadır. Nüfüs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, söz konusu protokolü, 5749 sayılı Yasa ile getirilen düzenlemeler nedeniyle imzalamıştır. 5749 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle seçmen kütüklerinin, AKS sistemi ile oluşturulmasına olanak sağlayan, 298 sayılı Yasa’nın 28 nci, 33 ncü, 35 nci ve 36 ncı maddeleri, Anayasa’nın 2 nci, 11 nci, 67 nci ve 79 ncu maddelerine aykırıdır. Kaldı ki Anayasa Mahkemesi’nin 29.5.2008 tarih ve 33/113 sayılı kararı ile 5749 sayılı Yasayla getirilen “yurtdışındaki seçmenlerin mektupla oy vermelerine yönelik düzenlemenin” seçim güvenliği yönünden iptal edildiği hatırlanacak olursa, adrese dayalı kayıt sisteminin 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Yasası’nın 50/7 nci maddesi uyarınca posta yolu ile oluşturulabilmesi de gözetildiğinde, AKS sisteminin, havaalanı transfer seçmen kütüğünde esas alınması, seçim güvenliği ve seçimin yargı gözetim ve denetiminde yapılması ilkelerine yukarıda belirtildiği gibi açıkça aykırıdır.

Bala Havaalanı Transfer

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
2004 yılında Çizgi Grup bünyesinde kurulan Havaalanı Transfer ve Şöförlü Araç Kiralama ürün ve hizmetleri ile internet alanı'nın belirleyicisi olmaya devam ediyor.