Ayaş Havaalanı Transfer
Ayaş Havaalanı Transfer

Gözaltı, arama, yakalama, Ayaş Havaalanı Transfer tutuklama koşul ve yöntemleri konusunda Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki (CMK) kurallar yerine, yeni fiili uygulamalar yaratıldığını savunan Eminağaoğlu, ”Darbe, militarizm, YÖK, MGK, laik hukuk karşıtlığı söylemleri; medyanın soruşturmayı göklere çıkarmasına havaalanı transfer neden olmuş, ancak hukuk devletinin kuralları hiçe sayılmıştır. Darbe ve şöförlü araç kiralama militarizm karşıtlığı başka bir şey, yaşananlar ise bir başka şey olmuştur” diye konuştu.

”Tüm ülkenin izlenmesini amaçlayan, Ayaş Havaalanı Transfer izlenecek isimleri içermeyen ucu açık taleplerin, irdelenemeden, sorgulanamadan yargı kararı haline geldiğini” öne süren Eminağaoğlu, şunları kaydetti:

”Bu hukuksuzluk Jandarma yönünden engellenmiş, Ayaş Havaalanı Transfer ancak MİT ve Emniyet yönünden bu hukuksuzluğun sürmesine Adalet Bakanı, gerçekle, hukukla bağdaşmayan gerekçelerle yargı kararına da aykırı olarak kol kanat germiş, kendisinin HSYK Başkanı olduğunu da görmezden gelerek, şöförlü araç kiralama hukukun ve yargının yanında değil, istihbarat organlarının yanında yer almaktan geri durmamıştır. Adalet Bakanı, havaalanı transfer Yargıtay kararını Jandarma için hatırlamış, konu MİT ve Emniyet olunca yargı ve Yargıtay süreci başlatılmamış, yargıya saygı söylemi nedense bu noktada unutulmuştur.”

-”YARGI ORGANLARI NOTER POZİSYONUNA SOKULMAK İSTENMİŞTİR”-

”70 milyonun izlenmesinin, 70 milyonun terör şüphelisi Ayaş Havaalanı Transfer görülmesi” anlamına geldiğini ileri süren Eminağaoğlu, şöyle devam etti:

”Bu durum, bir hukuk devletinde değil, ancak bir polis devleti ve Ayaş Havaalanı Transfer dikta yönetiminde söz konusu olabilir. 70 milyon izleme kapsamına sokularak, istenilen herkes için irtibat ve takip sağlayacak bilgiler toplanmış, bizzat savcının yapması gereken bu soruşturma tüm toplumun izlendiği kararlarla yönlendirilmiş, böyle bir cesaret ortamının içinde görev yapan ve kendisine Adalet Bakanı katkısıyla da şöförlü araç kiralama bu cesaret ortamı sağlanan polis, soruşturmanın sahibi olarak kendisini görmeye başlamış ve bu merkezde çalışmalarını yürütmüştür. Bu anlayış, kanıt olarak kullanılamayacak istihbari dinlemelerin bile, sonuçta bir yargı kararıyla kanıt havaalanı transfer sayılması talebine kadar gitmiş, böyle bir talebin hukuk adına reddi gerekirken bu çalışma ortamında polisin istekleri, ülkemizdeki darbe karşıtlığı duyarlılığından yararlanılarak bu yoldaki söylemlerin coşkusu altında kamuoyu desteği yaratılarak, yargı organları noter pozisyonuna sokulmak istenmiştir.”

-”YARGI, YARGIYA BIRAKILMALIDIR”-

”Hiçbir kamu görevlisi için söz konusu olmayan telefonların izlenebilir ve Ayaş Havaalanı Transfer dinlenebilir olma durumunun, yargıç ve savcılar için söz konusu edildiğini” savunan Eminağaoğlu, ”Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu, Adalet Bakanı’nın ayrımcı bakış açısıyla görev yapar duruma sokulmuş, şöförlü araç kiralama yargıç ve savcılar arasında beklentilere uygun soruşturma ve kararları olup olmamasına göre ayırım yapılmıştır. Siyasi iradeye dokunan yargıç ve savcılara dokunulmuş, yargıda sessizlik, edilgenlik ve korku ortamı yaratılmaya havaalanı transfer istanbul çalışılmıştır. Yargı, yargıya bırakılmalıdır, aksine davranışların sürdürülmesinin, yargıyı ortadan kaldırmakla kalmayarak, hukuk devletini de yok edeceği unutulmamalıdır” diye konuştu.

Eminağaoğlu, Adalet Bakanlığı ve Adalet Bakanı’nın yargıç ve savcıların Ayaş Havaalanı Transfer yaşadığı sorunları görmezden geldiğini öne sürerek, bunun yerine ”teknolojiyi yargıya kazandırmak söyleminden yararlanarak, yargının UYAP sanal hapishanesine kapatılmasını, yeni binalar havaalanı transfer söyleminden yararlanarak, bağımsızlık sorunu yaşayan yargıda altın kafesler ortaya çıkarılmasını önemli ve olumlu olarak gösterdiğini” iddia etti. YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, şunları kaydetti:

”Adalet Bakanı, terör soruşturmalarının bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından Ayaş Havaalanı Transfer yürütülmesi konusundaki kendi genelgesini bile hatırlamak istememiş, polisin hukukla bağdaşmayan istihbari faaliyetine ve bu faaliyetlerden hareketle yürütülen iş ve işlemlere destek vermiş, yargıç ve savcıları memuru olarak görme anlayışını pekiştirmiş, polis istihbaratıyla çalışan savcılara ve de bu istihbari faaliyetlere destek verirken, diğer yargıç ve Cumhuriyet savcıları için hukukun ötesindeki bu şöförlü araç kiralama denli koruyuculuktan uzak durmuş, yasa yararına bozma yoluna gitmeyerek yargının değil, açıkça istihbari faaliyetlerin havaalanı transfer yanında yer almıştır. Oysa kendisi aynı zamanda HSYK Başkanı’dır ve bu tutumu HSYK Başkanlığı ile bağdaşmamaktadır. Adalet Bakanlığı, istihbari faaliyetler için değil, yargı için seferber edilecek bir birimdir. Adalet Bakanı’nın bu gerçeği kavrayarak hareket etmesi gerekmektedir.”

Ayaş Havaalanı Transfer

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
2004 yılında Çizgi Grup bünyesinde kurulan Havaalanı Transfer ve Şöförlü Araç Kiralama ürün ve hizmetleri ile internet alanı'nın belirleyicisi olmaya devam ediyor.